Zostań autorem innowacyjnego projektu
logo
Zgarnij 10 000 zł i praktykę wakacyjną

Studiujesz i nie brak Ci pomysłów? Sprawdź się!

clipboard

Zgłoś siebie
lub swój zespół

 arrow
pencil

Zrealizuj jeden
z trzech projektów

 arrow
puchar

Zgarnij 10 000 zł
i praktykę wakacyjną

BE THE BEST

Nowe pomysły, innowacyjne rozwiązania i wielka doza kreatywności. Tak w skrócie można opisać BE THE BEST, czyli konkurs organizowany przez Volkswagen Poznań dla studentów uczelni wyższych z całej Polski.

Uczestnicy indywidualnie bądź w dwuosobowych zespołach wybierają jeden z zaproponowanych tematów, opisanych jako case study przez działy fachowe i tworzą swój własny projekt. W trakcie jego trwania wspierani są przez Opiekunów tematów.

Najlepsze zostają nagrodzone. Co więcej, nowatorskie idee mają szansę zostać wdrożone w naszych fabrykach.

założenia

 • opracujesz projekt na realnym case study
 • swoje pomysły skonsultujesz z naszymi praktykami
 • stworzysz autorskie rozwiązania do wdrożenia w jednostkach światowego lidera na rynku branży motoryzacyjnej
 • poznasz firmę Volkswagen Poznań od środka
 • zdobędziesz doświadczenie i rozpoczniesz karierę w międzynarodowym koncernie

przebieg

 • 04.03

  publikacja tematów
  konkursowych
 • 04.03 - 22.03

  przyjmowanie
  zgłoszeń
 • 25.03 - 29.03

  spotkania
  z opiekunami w VWP
 • 20.05

  przesłanie
  ostatecznych projektów
 • 27.05 – 31.05

  prezentacje projektów
  i wybór zwycięzców
 • 30.06

  ogłoszenie zwycięzców
  i wręczenie nagród
 • 01.08-30.09

  praktyka wakacyjna
  dla zwycięzców

tematy
konkursowe

Temat nr 1

Pomysły na obniżenie emisji CO2 i kosztów energii w działalności Volkswagen Poznań

Opis zaangażowanych działów fachowych i realizowanych przez nie zadań:

Dział Ochrony Środowiska współpracuje ze wszystkimi 4 zakładami Volkswagen Poznań. Czuwamy nad spełnianiem norm prawa środowiskowego, przygotowujemy raporty, a także dbamy o podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i dostawców.

Dział Techniki Zakładowej jest odpowiedzialny za utrzymanie sprawności wszystkich maszyn i urządzeń oraz zaopatrzenie w media niezbędne do funkcjonowania zakładów.

Opis tematu

W obliczu światowego kryzysu klimatycznego konieczne jest podjęcie działań i inwestycji umożliwiających eliminację lub ograniczenie emisji CO2 na każdym etapie cyklu życia produktu. Dodatkowo, wzrost cen energii w Polsce o ok. 40% powoduje wzrost kosztów produkcji, dlatego musimy obniżyć koszty energii w zakresie: produkcji samochodów i komponentów, współpracy z dostawcami i działalności pomocniczej (procesy biurowe, flota wewnętrzna, dojazdy pracowników do miejsca pracy).

Stoi przed nami ważne zadanie: stworzenie i wdrożenie narzędzi umożliwiających realizację tych niezwykle istotnych celów.

Zadania uczestnika konkursu

W zakresie emisji CO2 :

Opracowanie nie mniej niż 5 pomysłów mających na celu obniżenie emisji CO2 wraz z analizą ich realizacji i kosztów. Co najmniej dwa pomysły powinny dotyczyć procesów pomocniczych VWP.

W zakresie obniżenia kosztów energii:

 • zidentyfikowanie dostępnych alternatywnych źródeł energii,
 • weryfikacja ich funkcjonowania na istniejących przykładach,
 • analiza możliwości zastosowania w VWP oraz opłacalności,
 • przygotowanie zapytania ofertowego dla wybranych rozwiązań,
 • przedstawienie wybranych, rekomendowanych rozwiązań do wdrożenia (prezentacja PowerPoint)

Temat nr 2

Zmiana przestrzeni biurowej na terenie hal 1 i 2 w zakładzie 1 (wybrane piętra)

Opis zaangażowanych działów fachowych i realizowanych przez nie zadań:

Planowanie Infrastruktury i Zarządzanie Powierzchniami jest działem realizującym swoje zadania przede wszystkim w zakładach w Antoninku, Swarzędzu oraz Wrześni.

Grupa Zarządzania Powierzchniami ma pod opieką powierzchnie biurowe, socjalne, logistyczne, produkcyjne, a także zewnętrzne. Dbamy o to, aby planowane powierzchnie były zgodne ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, uwzględniając przy tym potrzeby innych użytkowników i przepisy prawa.

Tworzymy wewnętrzne standardy, w tym standardy wyposażania czy oznaczenia pomieszczeń, które w dużym stopniu ułatwiają pracownikom funkcjonowanie w tak dużym przedsiębiorstwie.

Ponadto, koordynujemy pielęgnowanie zasobów kartograficznych, kontrolę procentową udziału powierzchni zielonych w poszczególnych zakładach i analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Opis tematu

75 % powierzchni biurowej znajduje się w dwóch budynkach: pierwszy z nich powstał w latach 70-tych, natomiast drugi, „młodszy”, w latach 2000. Wiek budynków znajduje odzwierciedlenie w utworzonych w nich biurach komórkowych o powierzchniach 8 - 90 m².

Wraz z rozwojem firmy powiększała się również liczba nowozatrudnionych osób – specjalistów z przeróżnych obszarów, z różnorodną specyfiką pracy i z różnych generacji.

I… tutaj pojawiło się ogromne wyzwanie planistyczne. Wypracowanie rozwiązania, które spełni oczekiwania osób użytkujących powierzchnie, a przy tym będzie sprzyjało sprawnej komunikacji, pracy zespołowej, szybkiemu obiegowi informacji i integracji. Będąc przy tym bardzo elastycznym i „mobilnym”, by umożliwić szybkie reakcje na zmieniające się potrzeby.

Zadania uczestnika konkursu

Naszym wyzwaniem jest stworzenie nowoczesnego miejsca pracy, które będzie zaprojektowane z myślą o konkretnym, wskazanym przez Volkswagen Poznań użytkowniku końcowym (kilka jednostek, które posiadają różną specyfikę pracy). Projekt powinien być opracowany w dwóch wariantach.

Prezentacja prezentująca przygotowane rozwiązania powinna zawierać:

 • weryfikację zgłoszonego zapotrzebowania klienta,
 • analizę zebranych informacji,
 • zaproponowanie konkretnych rozwiązań na podstawie wcześniejszej analizy,
 • wizualizację 3D,
 • listę produktów / elementów wykorzystanych w wizualizacji,
 • oszacowanie kosztów proponowanych rozwiązań.

Każdy uczestnik uzyska komplet informacji wyjściowych, w tym rzuty zwymiarowanych pomieszczeń. W kontakcie z użytkownikiem końcowym (w celu zebrania informacji) pomagać będzie osoba odpowiedzialna za projekt – dokładny proces zostanie przedstawiony na spotkaniu uczestników z opiekunami.

Temat nr 3

Interaktywna tablica – wizualizacja danych wykorzystywanych na spotkaniach obszarowych (aplikacja webowa)

Opis zaangażowanych działów fachowych i realizowanych przez nie zadań:

Dział PWP-1/6 Procesy jest odpowiedzialny za procesy, jakie mają miejsce na Spawalni Crafter. W naszych kompetencjach leżą tematy jakościowe, nadzór oraz kontrola nad procesami łączenia blach, a także opieka nad stacjami zrobotyzowanymi i systemem zarzadzania Spawalnią.

Dział PF-3/4 IT Września zajmuje się zapewnieniem sprawnego, ciągłego i bezpiecznego działania infrastruktury sieciowej oraz wsparciem użytkowników aplikacji produkcyjnych, logistycznych, finansowych i personalnych. Pracujemy również nad nowymi pomysłami i projektami we własnym zakresie, a także wspierając inne działy.

Opis tematu

W zakładzie Crafter na Spawalni znajduje się 6 wydzielonych obszarów. Na każdym z tych obszarów odbywają się poranne spotkania, na których omawiane są bieżące tematy oraz statusy produkcji. Aby skutecznie i sprawnie przeprowadzić takie spotkanie, w firmie Volkswagen Poznań istnieje standard definiujący, jakie informacje powinny znajdować się na tablicach liniowych SFM (Shopfloor Management).

Na każdym obszarze umieszczone są 4 tablice, na których dane prezentowane są w formie papierowej. Informacje przedstawiane są w postaci wykresów, tabel lub tekstu.

Zadania uczestnika konkursu

Wizualizacja tablic do aplikacji webowej. Dostęp powinien być możliwy przez przeglądarkę WWW, która będzie zainstalowana na ekranie dotykowym.

Docelowy system powinien składać się z:

Aplikacji webowej

Aplikacja powinna posiadać poniższe funkcjonalności:

 • Dla każdego z obszarów powinna być zdefiniowana agenda spotkania (szablon), w której pokazane są dane z tablic.
 • Tryb „Przed spotkaniem” - funkcjonalność pozwalająca na załączenie plików lub danych w aplikacji, w odpowiednio przygotowanych oknach.
 • Tryb „Rozpocznij spotkanie” - po jego aktywacji powinien zostać uruchomiony szablon spotkania zdefiniowany dla danego ekranu. Użytkownik powinien mieć możliwość wyświetlania tabel, wykresów oraz dokumentów.
 • Tryb „Zakończ spotkanie” – kończy spotkanie, zapisując do bazy danych informacje dotyczące spotkania, tj. czas trwania, osoba prowadząca, omawiane materiały.
 • Źródła danych – pliki z danymi są w formie .pdf, .xlsx lub .pptx
 • Możliwość logowania się użytkownika poprzez kartę PKI lub Active Directory.
 • Możliwość tworzenia grup użytkowników oraz nadawania im różnych poziomów uprawnień.
 • Wszystkie dane muszą być dostępne dla każdego niezalogowanego użytkownika bez możliwości edycji.

Wyświetlane w aplikacji dokumenty, wykresy i tabele pod względem wizualnym powinny odpowiadać standardowi VWP.

Powyższe założenia są podstawowe i nie wykluczają dodatkowych rozwiązań sprzętowych lub funkcjonalności programistycznych.

Bazy danych – w zakładzie VW Września korzystamy z 2 systemów bazodanowych: MS SQL oraz Oracle. Bazy zlokalizowane są na centralnych klastrach, na których zgodnie z zapotrzebowaniem zakładane są bazy dla projektów.

Serwera – aplikacja może zostać uruchomiona na systemie operacyjnym Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 lub Red Hat Linux 6.

Czego konkretnie oczekujemy?

 • Wizualizacji danych wyświetlanych na interaktywnej tablicy.
 • Stworzenia systemu umożliwiającego prowadzenie rund obszarowych zgodnych ze standardem.
 • Aplikacja powinna posiadać przynajmniej następujące funkcjonalności: „Przed spotkaniem”, „Rozpocznij spotkanie”, ”Zakończ spotkanie”.
 • Aplikacja powinna mieć możliwość logowania z wykorzystaniem karty PKI lub Active Directory.
 • System powinien archiwizować dane dotyczące spotkań.

Zgłoszenia

Pomysły na obniżenie emisji CO2 i kosztów energii w działalności Volkswagen Poznań

Wybrany temat projektu

Uczestnik #1

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

/
/

Adres zamieszkania

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Kierunek studiów

Wydział / Uczelnia

Uczestnik #2 ( opcjonalnie)

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

/
/

Adres zamieszkania

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Kierunek studiów

Wydział / Uczelnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań, wyłącznie w celu właściwej organizacji i przebiegu konkursu Be The Best. Dodatkowe dane osobowe mogą być zbierane w późniejszym czasie w celu wydawania, odbioru i rozliczenia nagród dla wyłonionych Zwycięzców oraz Finalistów konkursu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

a) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań;

b) w razie pytań związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora inspektora ochrony danych pod adresem inspektor.ochrony.danych@vw-poznan.pl

c) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej organizacji i przebiegu konkursu oraz w celu wydawania, odbioru i rozliczenia nagród dla wyłonionych Zwycięzców oraz Finalistów konkursu Be The Best;

d) podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z chęcią wzięcia udziału w konkursie Be The Best;

e) okres przez jaki będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe obejmuje czas realizacji konkursu i wyłonienia prac konkursowych, a także czas niezbędny do dokonania rozliczeń nagród konkursowych;

f) informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

g) przysługuje również Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

h) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszym oświadczam wobec Volkswagen Poznań sp. z o.o. (Organizatora), że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu „Be The Best” Volkswagen Poznań sp. z o.o., rozumiem jego treść oraz akceptuję w pełni wszystkie jego warunki.

Informuję, że moja Praca Konkursowa zostanie przedłożona Volkswagen Poznań sp. z o.o. (Organizatorowi) za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Zmiana przestrzeni biurowej na terenie hal 1 i 2 w zakładzie 1 (wybrane piętra)

Wybrany temat projektu

Uczestnik #1

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

/
/

Adres zamieszkania

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Kierunek studiów

Wydział / Uczelnia

Uczestnik #2 ( opcjonalnie)

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

/
/

Adres zamieszkania

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Kierunek studiów

Wydział / Uczelnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań, wyłącznie w celu właściwej organizacji i przebiegu konkursu Be The Best. Dodatkowe dane osobowe mogą być zbierane w późniejszym czasie w celu wydawania, odbioru i rozliczenia nagród dla wyłonionych Zwycięzców oraz Finalistów konkursu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

a) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań;

b) w razie pytań związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora inspektora ochrony danych pod adresem inspektor.ochrony.danych@vw-poznan.pl

c) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej organizacji i przebiegu konkursu oraz w celu wydawania, odbioru i rozliczenia nagród dla wyłonionych Zwycięzców oraz Finalistów konkursu Be The Best;

d) podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z chęcią wzięcia udziału w konkursie Be The Best;

e) okres przez jaki będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe obejmuje czas realizacji konkursu i wyłonienia prac konkursowych, a także czas niezbędny do dokonania rozliczeń nagród konkursowych;

f) informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

g) przysługuje również Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

h) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszym oświadczam wobec Volkswagen Poznań sp. z o.o. (Organizatora), że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu „Be The Best” Volkswagen Poznań sp. z o.o., rozumiem jego treść oraz akceptuję w pełni wszystkie jego warunki.

Informuję, że moja Praca Konkursowa zostanie przedłożona Volkswagen Poznań sp. z o.o. (Organizatorowi) za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Interaktywna tablica – wizualizacja danych wykorzystywanych na spotkaniach obszarowych (aplikacja webowa)

Wybrany temat projektu

Uczestnik #1

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

/
/

Adres zamieszkania

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Kierunek studiów

Wydział / Uczelnia

Uczestnik #2 ( opcjonalnie)

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

/
/

Adres zamieszkania

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Kierunek studiów

Wydział / Uczelnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań, wyłącznie w celu właściwej organizacji i przebiegu konkursu Be The Best. Dodatkowe dane osobowe mogą być zbierane w późniejszym czasie w celu wydawania, odbioru i rozliczenia nagród dla wyłonionych Zwycięzców oraz Finalistów konkursu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

a) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań;

b) w razie pytań związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora inspektora ochrony danych pod adresem inspektor.ochrony.danych@vw-poznan.pl

c) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej organizacji i przebiegu konkursu oraz w celu wydawania, odbioru i rozliczenia nagród dla wyłonionych Zwycięzców oraz Finalistów konkursu Be The Best;

d) podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z chęcią wzięcia udziału w konkursie Be The Best;

e) okres przez jaki będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe obejmuje czas realizacji konkursu i wyłonienia prac konkursowych, a także czas niezbędny do dokonania rozliczeń nagród konkursowych;

f) informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

g) przysługuje również Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

h) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszym oświadczam wobec Volkswagen Poznań sp. z o.o. (Organizatora), że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu „Be The Best” Volkswagen Poznań sp. z o.o., rozumiem jego treść oraz akceptuję w pełni wszystkie jego warunki.

Informuję, że moja Praca Konkursowa zostanie przedłożona Volkswagen Poznań sp. z o.o. (Organizatorowi) za pośrednictwem poczty elektronicznej .

poprzednie
edycje

regulamin

mapa