Zostań autorem innowacyjnego projektu
logo
Zgarnij 10 000 zł i praktykę wakacyjną

Studiujesz i nie brak Ci pomysłów? Sprawdź się!

clipboard

Zgłoś siebie
lub swój zespół

 arrow
pencil

Zrealizuj jeden
z 6 projektów

 arrow
puchar

Zgarnij 10 000 zł
i praktykę wakacyjną

BE THE BEST

Nowe pomysły, innowacyjne rozwiązania i wielka doza kreatywności. Tak w skrócie można opisać BE THE BEST, czyli konkurs organizowany przez Volkswagen Poznań dla studentów uczelni wyższych z całej Polski.

Uczestnicy indywidualnie bądź w dwuosobowych zespołach wybierają jeden z zaproponowanych tematów, opisanych jako case study przez działy fachowe i tworzą swój własny projekt. W trakcie jego trwania wspierani są przez Opiekunów tematów.

Najlepsze zostają nagrodzone. Co więcej, nowatorskie idee mają szansę zostać wdrożone w naszych fabrykach.

założenia

 • opracujesz projekt na realnym case study
 • swoje pomysły skonsultujesz z naszymi praktykami
 • stworzysz autorskie rozwiązania do wdrożenia w jednostkach światowego lidera na rynku branży motoryzacyjnej
 • poznasz firmę Volkswagen Poznań od środka
 • zdobędziesz doświadczenie i rozpoczniesz karierę w międzynarodowym koncernie

przebieg

 • 26.02

  publikacja tematów
  konkursowych
 • 26.02 - 18.03

  przyjmowanie
  zgłoszeń
 • 26.03 - 28.03

  konsultacje
  tematów z VWP
 • 23.04-27.04

  prezentacje
  rozwiązań tematów
  i wybór finalistów
 • 27.04-18.05

  doskonalenie projektów
 • 18.05

  przesłanie
  ostatecznych
  projektów
 • 21.05 -25.05

  prezentacje projektów i wybór zwycięzców
 • do 22.06

  ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród
 • 06.08-28.09

  praktyka wakacyjna dla zwycięzców

tematy
konkursowe

Temat nr 1

System nadzoru nad usuwaniem awarii na Spawalni wraz z aplikacją na urządzenia mobilne (Android lub iOS)

Opis działu fachowego i realizowanych zadań

Dział PWP-1/6 Procesy jest odpowiedzialny za procesy, jakie mają miejsce na Spawalni Crafter. W naszych kompetencjach leżą zarówno tematy jakościowe, jak nadzór i kontrola nad procesami łączenia blach oraz opieka nad stacjami zrobotyzowanymi i SCADĄ - systemem zarzadzania Spawalnią (EcoEmos).

Dział PF-3/4 IT Września zajmuje się zapewnieniem sprawnego, ciągłego i bezpiecznego działania infrastruktury sieciowej oraz wsparciem użytkowników aplikacji produkcyjnych, logistycznych, finansowych i personalnych. Do naszych zadań należą: administracja, planowanie i konserwacja infrastruktury IT, zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa systemów informatycznych, wsparcie dla aplikacji produkcyjnych, wdrażanie i proponowanie nowych rozwiązań.

Pracujemy również nad nowymi pomysłami i projektami we własnym zakresie, jak również wspierając inne działy.

Opis tematu

Głównym założeniem systemu jest usprawnienie procesu bieżącego nadzoru nad liniami zrobotyzowanymi oraz skrócenie czasu informowania o awarii oraz czasu ich usuwania.

System powinien składać się z:

Aplikacji na zegarki Smartwatch (Android lub iOS)

Na obszarze Spawalni Crafter znajduje się 21 linii produkcyjnych. Do każdej linii przypisany jest jeden automatyk, który odpowiada za bieżącą obsługę linii. W ramach systemu każdy z automatyków ma zostać wyposażony w urządzenie smartwatch. Do wymiany informacji z systemem urządzenia będą korzystały z sieci wifi. Komunikaty o stanie linii muszą wyświetlać się w czasie rzeczywistym. Aplikacja musi posiadać możliwość przypisania do konkretnej linii produkcyjnej, a co za tym idzie - filtrowania komunikatów kierowanych do użytkownika. Ponadto wymagane jest dodanie możliwości przeglądania historii zgłoszeń. W przypadku wystąpienia zgłoszenia na smartwatchu ma pokazać się informacja w postaci wizualnej oraz dźwiękowej. W przypadku stwierdzenia, przez automatyka, że nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, ma on mieć możliwość prostego i szybkiego wezwania pracownika określonej grupy Utrzymania Ruchu (mechanicy, automatycy, etc.).

Aplikacji na telefon Smartfon (Android lub iOS)

Na Spawalni Crafter funkcjonuje Utrzymanie Ruchu, które podzielone jest na kilka grup wsparcia. Pracownicy UR są przypisani do jednego z 5 obszarów produkcyjnych. W ramach projektu pracownicy Utrzymania Ruchu mają zostać wyposażeni w smartfony. Na urządzeniach ma działać aplikacja, która będzie komunikowała się z serwerem. Na urządzenia, w ramach danej grupy wsparcia mają przychodzić komunikaty przesyłane przez automatyków z obszaru produkcji. Pracownik Utrzymania Ruchu ma mieć możliwość przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia. W przypadku gdyby, żaden pracownik UR nie był w stanie dotrzeć na awarię, informacja ma zostać wysłana do brygadzisty/mistrza. W pomieszczeniu UR ma znajdować się monitor, na którym będą wyświetlały się aktualne zgłoszenia (wraz z statusem) o awariach zgłoszonych przez pracowników produkcji. Aplikacja na smartfony ma mieć, w stosunku do smartwatchy, dodatkowe możliwości. Aplikacja ma umożliwiać zamawianie/ rezerwowanie części zamiennych w magazynie centralnym. Zamawianie części ma być proste i powiązane z kodami QR lub EAN. W magazynie centralnym będzie znajdował się monitor, na którym będą wyświetlały się informacje jakie części należy przygotować na awarię. Aplikacja ma również umożliwiać podgląd dokumentacji technicznej od urządzeń produkcyjnych. Kolejną funkcjonalnością, jaka musi zostać zintegrowana jest obsługa zgłoszeń TPM w ramach istniejącego systemu. W aplikacji ma być również zintegrowana możliwość podglądu na system zarządzania urządzeniami na Spawalni (SCADA). Wysyłane komunikaty powinny być zoptymalizowane pod kątem jak najmniejszej generacji ruchu sieciowego podczas spoczynku oraz skuteczności komunikacji podczas wystąpienia zgłoszenia.

Powyższe założenia są podstawowe i nie wykluczają dodatkowych funkcjonalności, czy rozwiązań sprzętowych i softwareowych.

Aplikacji serwerowej – aplikacja serwerowa komunikuje się z systemem SCADA, z którego pobiera informacje o błędach na linii. Musi posiadać interface do konfiguracji oraz definiowania komunikatów (panel administratora). Następnie aplikacja musi wysyłać alarmy na urządzenia, które są przypisane do linii, na której wystąpiło zdarzenie. Aplikacja musi być w stanie zbierać także informacje z urządzeń klienckich takich jak: status przesłanych zadań, dostępność urządzenia w sieci, poziom naładowania baterii, możliwość wymuszenia zdalnego restartu urządzenia/aplikacji na urządzeniu i przedstawieniu ich na panelu administratora. Optymalnym rozwiązaniem byłaby możliwość konfiguracji aplikacji przez panel www.

Bazy danych – w zakładzie VW Września korzystamy z 2 systemów bazodanowych: MS SQL oraz Oracle. Bazy zlokalizowane są na centralnych klastrach, na których zgodnie z zapotrzebowaniem zakładane są bazy dla projektów. Niedozwolone jest produkcyjne wykorzystanie baz danych znajdujących się lokalnie na serwerze aplikacyjnym.

Aplikacji klienckiej – webowa aplikacja kliencka wyświetlająca statusy zgłoszeń, urządzeń oraz zamawianych części itp. posiadająca możliwość zdefiniowania grupy (np. Produkcja, IT, Utrzymanie Ruchu) oraz przypisania do niej uprawnień. Powyższe założenia są podstawowe i nie wykluczają dodatkowych funkcjonalności, czy rozwiązań sprzętowych i softwareowych.

Zadania uczestnika konkursu

 • stworzenie systemu zarządzania powiadomieniami o awariach wraz z aplikacją na urządzenia mobilne
 • system ma umożliwiać wzajemną wymianę informacji między urządzeniami oraz systemem
 • system ma mieć możliwość zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • system powinien mieć możliwość nadawania uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników

Temat nr 2

Zaprojektowanie układu (Fotowoltaika lub inne) wspomagającego dogrzewanie wody na bramce wysokiego ciśnienia na kabinie zraszania

Opis działu fachowego i realizowanych zadań

Utrzymanie Ruchu jest działem zajmującym się kompleksowym procesem, polegającym na dbaniu o dostępność sprawnych maszyn, urządzeń i instalacji zaangażowanych w procesie produkcji.

Do głównych narzędzi i metod wykorzystywanych w tym procesie należą bieżące usuwanie awarii, a także prognozowane usuwanie awarii oraz wykonywanie przeglądów maszyn zgodnie z harmonogramem.

Ponadto zajmujemy się modernizacjami oraz wdrażaniem nowych urządzeń.

Bardzo ciekawą częścią naszej pracy jest analizowanie przyczyn powstawania awarii oraz wdrażanie środków mających na celu ich wyeliminowanie. Do takich analiz wykorzystujemy różnego rodzaju analizatory, narzędzia diagnostyczne, monitoring, zestawienia w SAP, wybrane metody Lean, a także własne doświadczenie.

Opis tematu

Temat dotyczy zaprojektowania układu wspomagającego ogrzewanie wody w kabinie zraszania.

Kabina zraszania jest to urządzenie złożone z kilku portali: bramki wysokiego ciśnienia, taktów zraszania, mycia samochodu oraz suszenia. Pierwszym etapem po wjeździe samochodu jest bramka wysokiego ciśnienia. Na tym etapie zaczyna się proces czyszczenia samochodu z resztek wosku, użytego w poprzedzającym procesie. Do skutecznego usunięcia wosku potrzebna jest odpowiednia temperatura wody.

Obecnie ogrzewanie wody wykorzystywane na takcie wysokiego ciśnienia jest realizowane w kotłowni centralnej. Woda jest dostarczana w temp. ok 80-90 °C i nagrzewa wodę używaną na wysokim ciśnieniu z 16 do 19°C. Temperatura wody po procesie ogrzewania powinna osiągnąć temperaturę ok 45°C

Zadania uczestnika konkursu

 • badanie wszelakich możliwości podgrzewania wody
 • zaprojektowanie układu hydraulicznego dostarczania wody
 • zaprojektowanie układu grzewczego
 • przedłożenie i prezentacja konceptu – propozycja priorytetowych wariantów

Temat nr 3

Opracowanie nośnika danych między wydziałami Rdzeniarni, Odlewni Głowic Cylindrowych i Obróbki Mechanicznej

Opis działu fachowego i realizowanych zadań

Dział Rdzeniarnii produkuje rdzenie piaskowe w nowoczesnej technologii anorganiki. Rdzenie odwzorowują wewnętrzne kształty w gotowym odlewnie.

Dział Odlewni i Głowic Cylindrowych jest odpowiedzialny za odlewanie głowic oraz ich wstępną obróbkę. Głowice cylindrowe są odlewane z aluminium i rdzeni. Po odlaniu część jest automatycznie przekazywana do wstępnej obróbki tzn. wytrząsanie piasku oraz obcięcie nadlewu. Następnie odlew jest transportowany do firmy zewnętrznej, gdzie poddawany jest obróbce cieplnej. Kolejnym etapem jest obróbka mechaniczna głowic. Po tym etapie głowica cylindrowa trafia do klientów.

Opis tematu

Obecnie nie ma opracowanego żadnego nośnika danych, który by przenosił dane procesowe z rdzenia do głowicy. Na głowicy cylindrowej, po wstępnej obróbce na części, nanoszony jest kod DMC. Po obróbce cieplnej ten kod jest nieczytelny i dane zapisane w kodzie ulegają zagubieniu.

Problemem jest brak opracowanego rozwiązania tematu zebrania danych z rdzeniarni i dopasowanie ich do odlewu, a następnie odczytu danych na obróbce mechanicznie oraz u klienta zewnętrznego.

Zadania uczestnika konkursu

 • wybór optymalnej technologii nośnika informacji z uwzględnieniem charakterystyki każdego z obszarów
 • prezentacja przebiegu procesu zbierania informacji
 • opracowanie miejsca oznaczenia części z uwzględnieniem obecnych urządzeń stosowanych na produkcji
 • kosztorys rozwiązania
 • stworzenie zeszytu wymagań dla opracowanego rozwiązania dla przyszłych produktów

Temat nr 4

Zastąpienie konwencjonalnego transportu dostaw cockpitów do linii montażowej transportem autonomicznym

Opis działu fachowego i realizowanych zadań

Dział Sterowanie Zakładem obejmuje Pierwsze Przyjęcie oraz Sterowanie Ciężarówkami, jest także odpowiedzialny za Przyjęcie Towaru (włączając Clearing na magazynach). Prowadzimy inwentury części oraz pojemników, a także wysyłamy części do OT Kassel. Obsługujemy Magazyn Reklamacyjny, prowadzimy procesy reklamacyjne zarówno logistyczne, jak i pojemnikowe. Ponadto wysyłamy puste pojemniki i zajmujemy się utrzymaniem stanu technicznego pojemników własności VWP.

Opis tematu

Twoim zadaniem będzie zaplanowanie dostawy kokpitów z miejsca buforowego do punktu zabudowy.

W chwili obecnej transport odbywa się za pomocą ciągnika z dwoma wózkami, na każdym z nich znajduje się jeden kokpit. Docelowym rozwiązaniem ma być transport autonomiczny (bez wykorzystania pracy ludzkiej), np. FTS/AGV – pojazdy bezobsługowe o automatycznym sterowaniu.

Wyzwaniem będzie sprawdzenie możliwości technicznych oferowanych przez rynek, napisanie kompleksowego zapytania ofertowego, wybór ilości i rodzaju pojazdu, weryfikacja realności wdrożenia rozwiązania w obecnych warunkach na hali produkcyjnej np. wykorzystując narzędzia symulacyjne (w gestii studentów), uwzględnienie planowanych zmian infrastrukturalnych, analiza ryzyk, opłacalności projektu (inwestycje / koszty / pracochłonność), ew. uwzględnienie dopasowania istniejących elementów procesu do rozwiązania docelowego, wybór optymalnego systemu i sposobu sterowania pojazdem, a także ładowania, stworzenie koncepcji utrzymania odpowiedniego stanu technicznego dla zaproponowanego rozwiązania, nadzór nad procesem/ pojazdem oraz zaplanowanie strategii awaryjnej dostawy kokpitów.

Zadania uczestnika konkursu

 • przygotowanie konceptu projektu przy uwzględnieniu obecnej infrastruktury
 • określenie i analiza potrzebnych zasobów i powiazań systemowych
 • wybór optymalnego rozwiązania
 • wdrożenie

Temat nr 5

Konstrukcja i zabudowa auta typu Cargomat z możliwością odbioru paczek z mobilnego auta

Opis działu fachowego i realizowanych zadań

Dział Rozwoju Technicznego w VW Poznań powstał w celu wsparcia Działu Rozwoju Samochodów Użytkowych w Wolfsburgu oraz jako rozszerzenie portfolio naszej firmy. Jesteśmy pierwszym biurem rozwoju koncernu Volkswagen w Polsce a nasi konstruktorzy zdobywali doświadczenie zawodowe w projektach realizowanych poza granicami Polski. Realizujemy projekty wg standardów procesu powstawania produktów (PEP) koncernu VW.

Bierzemy udział w projektach od etapu konceptu poprzez design, Strak, konstrukcję oraz współpracę z zewnętrznymi biurami konstrukcyjnymi aż do nadzoru nad uruchomieniem serii włącznie.

Pilotujemy nasze części przed oraz po uruchomieniu produkcji seryjnej. Skonstruowane przez nas części z obszaru przestrzeni ładunkowej Craftera istnieją nie tylko wirtualnie w koncernowej bazie danych KVS (około 700 pozycji), ale również w seryjnie produkowanych we Wrześni samochodach.

Opis tematu

Zaprojektowanie i zbudowanie koncepcji zabudowy auta typu Crafter do przewozu paczek mało i wielkogabarytowych ze sklepów do klientów indywidulanych.

Zabudowa na podstawie samochodu dostawczego Crafter NF EiKa wraz z dokumentacją techniczną 3D, która będzie podstawą do wykonania projektu i oceny opłacalności produktu.

Brakuje dostawy paczek do klientów w wersji mobilnej, dostępnej w kilku lokalizacjach w mieście, (klient nie musi jechać do sklepu, aby odebrać towar). Nie wszystkie zakupy online są możliwe do przetransportowania standardowymi usługami logistycznymi np. szkło, kwiaty, itp.

image

Zadania uczestnika konkursu

 • benchmark rozwiązań i wybór najlepszej zabudowy dla ostatecznego klienta
 • zamodelowanie gotowego konceptu w programie 3D (Catia V5)
 • zebranie kosztów wykonania danych części zabudowy
 • zamówienie materiałów u poszczególnych poddostawców
 • zabudowa elementów na gotowym aucie

Temat nr 6

”Smart Connect” pewnie w przyszłość

Opis działu fachowego i realizowanych zadań

Dział PWL 2/2 Logistyka Zakładowa Montaż i Lakiernia jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami logistycznymi w obszarach Montażu i Lakierni. Realizujemy zadania związane z monitorowaniem i kontrolowaniem materiałów w Zakładzie we Wrześni (Crafter) oraz nadzorem nad wszystkimi systemami logistycznymi, w tym centrum sterowania (systemowa obsługa zamówień i proces komisjonowania podczas montażu).

Opis tematu

Głównym założeniem jest utworzenie i rozbudowanie jednego wspólnego projektu „ Bezpiecznie w przyszłość” uwzględniając proces optymalizacji „Supermarket 2.0” przy pomocy systemu SmartConnect.

Proces „Supermarket 2.0” wyeliminuje papierową formę wizualizacji (opisy części) i utworzy w to miejsce nową elektroniczną wizualizację (ePaper) w połączeniu ze sterowaniem komisjonowania części w obszarze Supermarketu z wykorzystaniem „Pick by Light”.

Cały ten proces powinien być połączony tylko z jednym głównym systemem jakim jest SmartConnect.

Zadania uczestnika konkursu

 • współudział w zaprojektowaniu systemu logistycznego „SmartConnect”
 • oszacowanie zalet systemu „SmartConnect”
 • utworzenie struktury danych w systemie „SmartConnect”
 • utworzenie dokumentacji (instrukcje, rozwój, prognozy itp.)
 • sprawdzenie i oszacowanie technicznych rozwiązań dotyczących ePaper w połączeniu z „Pick by Light”

Zgłoszenia

System nadzoru nad usuwaniem awarii na Spawalni wraz z aplikacją na urządzenia mobilne (Android lub iOS)

Głównym założeniem systemu jest usprawnienie procesu bieżącego nadzoru nad liniami zrobotyzowanymi oraz skrócenie czasu informowania o awarii oraz czasu ich usuwania.

Zaprojektowanie układu (Fotowoltaika lub inne) wspomagającego dogrzewanie wody na bramce wysokiego ciśnienia na kabinie zraszania

Temat dotyczy zaprojektowania układu wspomagającego ogrzewanie wody w kabinie zraszania.

Opracowanie nośnika danych między wydziałami Rdzeniarni, Odlewni Głowic Cylindrowych i Obróbki Mechanicznej

Obecnie nie ma opracowane żadnego nośnika danych, który by przenosił dane procesowe z rdzenia do głowicy. Na głowicy cylindrowej jest po wstępnej obróbce na części nanoszony kod DMC. Po obróbce cieplnej ten kod jest nieczytelny i dane zapisane w kodzie ulegają zagubieniu.

Zastąpienie konwencjonalnego transportu dostaw cockpitów do linii montażowej transportem autonomicznym

Twoim zadaniem będzie zaplanowanie dostawy kokpitów z miejsca buforowego do punktu zabudowy.

Konstrukcja i zabudowa auta typu Cargomat z możliwością odbioru paczek z mobilnego auta

Zaprojektowanie i zbudowanie koncepcji zabudowy auta typu Crafter do przewozu paczek mało i wielkogabarytowych ze sklepów do klientów indywidulanych.

”Smart Connect” pewnie w przyszłość


Głównym założeniem jest utworzenie i rozbudowanie jednego wspólnego projektu „ Bezpiecznie w przyszłość” uwzględniając proces optymalizacji „Supermarket 2.0” przy pomocy systemu SmartConnect.

poprzednie
edycje

regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 11. Regulamin określa: cel konkursu organizowanego przez Volkswagen Poznań sp. z o.o. (zwany dalej „ Organizatorem”), czas i przebieg trwania konkursu, warunki uczestnictwa, zasady prowadzenia konkursu, kryteria i sposób oceny oraz nagradzania zgłoszonych prac, zasady poboru należności publicznoprawnych, a także sposób informowania o wygranej.

2. Postępowanie konkursowe przeprowadza Kierownik Centrum Personalnego PS-1/2 wraz z przedstawicielami Centrum Personalnego PS-1/2 oraz działy Organizatora, które przygotowały dany temat konkursowy.CELE KONKURSU

§ 2Celem konkursu jest wybranie najbardziej innowacyjnych prac konkursowych stanowiących odpowiedzi na tematy projektowe określone przez Organizatora.UCZESTNICY

§ 31. W Konkursie mogą wziąć udział osoby będące studentami studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, studiów magisterskich uzupełniających, stacjonarnych lub niestacjonarnych (dzienne, wieczorowe, zaoczne) publicznych i niepublicznych uczelni wyższych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwani dalej „ Uczestnikami”) indywidualnie lub w ramach 2-osobowych Zespołów (zwanych dalej „ Zespołami”).

2. Zespoły uczestniczące w konkursie mogą składać się ze studentów różnych wydziałów i kierunków, zarówno wewnątrz jednej jak i większej liczby uczelni wyższych. Skład osobowy Zespołów pozostaje niezmienny przez cały czas trwania konkursu. Warunki uczestnictwa w konkursie muszą spełniać wszystkie osoby tworzące Zespół, jak również jego prawa i obowiązki przysługują tylko wspólnie wszystkim tworzącym go osobom.

3. Zespół zobowiązany jest do wyłonienia przedstawiciela, który będzie osobą kontaktową w trakcie trwania całego konkursu.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na umowę o pracę lub umowę zlecenia, osoby zatrudnione na umowę o pracę poprzez spółki z grupy kapitałowej Work Service S.A. na rzecz Volkswagen Poznań Sp. z o.o.CZAS TRWANIA I PRZEBIEG KONKURSU

§ 4Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 27.05.2018 r. włącznie.

§ 5Przebieg Konkursu:

a) Ogłoszenie konkursu, Regulaminu i tematów konkursowych nastąpi na stronie internetowej konkursu www.bethebeststudent.pl – 26.02.2018r. Informacja o konkursie zostanie podana również za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook Organizatora oraz w inny sposób przyjęty przez Organizatora.

b) Przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do konkursu wraz z deklaracją wyboru tematu za pośrednictwem strony internetowej konkursu trwa od 26.02.2018r. do 18.03.2018r.

c) Weryfikacja zgłoszeń i potwierdzenie udziału Uczestnikom drogą elektroniczną bądź też telefoniczną trwa od 19.03.2018r. do 25.03.2018r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do udziału w konkursie pierwszych 15 zgłoszonych Zespołów w każdym z tematów.

d) Spotkanie konsultacyjne Zespołów z przedstawicielami działów fachowych (zwani dalej „ Opiekunami tematów”) odbędzie się w terminie od 26.03.2018r. do 28.03.2018r. Dokładny termin i miejsce zostaną określone przez Organizatora w terminie późniejszym.

e) Prace Zespołów nad propozycjami rozwiązań tematów konkursowych w ramach etapu I trwają od 26.03.2018r. do 22.04.2018r.

f) Prezentacje wstępnych propozycji rozwiązań dla poszczególnych tematów konkursowych i wybór 3 najlepszych w każdym z tematów konkursowych do II etapu odbędą się podczas spotkania z Opiekunami tematów w terminie od 23.04.2018r. do 27.04.2018r. Dokładny termin i miejsce zostaną określone przez Organizatora drogą elektroniczną w terminie późniejszym. Uczestnicy o wynikach I etapu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

g) Dalsze prace najlepszych Zespołów nad finalnymi rozwiązaniami tematów konkursowych w ramach etapu II trwają od 27.04.2018r. do 18.05.2018r.

h) Przesłanie ostatecznych prac konkursowych - projektów rozwiązań tematów konkursowych następuje najpóźniej do 18.05.2018r. na adres best@vw-poznan.pl.

i) Prezentacje finałowe stworzonych rozwiązań tematów konkursowych odbędą się w terminie od 21.05.2018r. do 25.05.2018r. Dokładny termin i miejsce zostaną określone przez Organizatora w terminie późniejszym.

j) Ogłoszenie Zwycięzców w każdym z tematów konkursowych oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi najpóźniej do 22.06.2018r. O dokładnej dacie, miejscu i godzinie uroczystości Zwycięzcy oraz Finaliści konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Podczas uroczystości lub też w terminie późniejszym, Zwycięzcy oraz Finaliści konkursu otrzymają od Organizatora pisemne oświadczenie o przyznaniu nagrody (pieniężnej) oraz oświadczenie o nabyciu odnośnych praw do ich pracy konkursowej.

§ 6W trakcie trwania konkursu Opiekunowie tematów pozostają do dyspozycji Zespołów w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania związane z realizowanymi tematami konkursowymi.

§ 7Uczestnik ma prawo rezygnacji z Konkursu w dowolnym terminie, bez żadnych konsekwencji.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 81. Konkurs stanowi przyrzeczenie przyznania przez Organizatora nagrody za wykonanie i przeniesienie na jego rzecz własności oraz autorskich praw majątkowych do prac konkursowych (o których mowa w § 17), wybranych przez Jury (o którym mowa w § 10 ust.1) na zasadach określonych w § 4-7 oraz § 9-10 i zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

2. Ogłoszenie konkursu i niniejszego Regulaminu, w szczególności zastrzeżenie przez Organizatora nabycia własności majątkowych praw autorskich do nagrodzonych prac konkursowych (o czym mowa w § 17), stanowi zaproszenie osób zgłaszających swój udział w konkursie do składania ofert zawarcia umowy (w rozumieniu art.71 k.c.) o przeniesienie praw na Organizatora.

3. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie (patrz ust.5) jest złożeniem przez Uczestnika oferty zawarcia umowy o przeniesienie własności i majątkowych praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej, o treści wskazanej w § 17.

4. Do przyjęcia złożonej oferty dochodzi poprzez nagrodzenie za pracę konkursową, tj. złożenie przez Organizatora pisemnego oświadczenia o przyznaniu nagrody, przy czym przeniesienie własności i majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy konkursowej następuję z chwila wskazaną w § 17 ust.1-2.

5. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez przedłożenie Organizatorowi, w okresie wskazanym w § 5b, wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Deklaracją wyboru tematu konkursowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępnego na stronie www.bethebeststudent.pl.

6. Formularz zgłoszeniowy obejmuje: imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, wskazanie uczelni wyższej/wydziału oraz kierunku studiów, a także oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażenie zgody na wszystkie warunki konkursu, w tym na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, a nadto zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu podanym w formularzu zgłoszeniowym.

7. Dopuszczalny sposób zgłoszenia oraz przedłożenia Formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej:

a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.bethebeststudent.pl i przesłanie go w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. strony internetowej (nie później niż do 18.03.2018r.) oraz doręczenie oryginału w formie papierowej – nie później jednak niż do 18.05.2018r.

b) Przesłanie pracy konkursowej w formie elektronicznej najpóźniej do 18.05.2018r. na adres best@vw-poznan.pl.ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

§ 91. Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się na stronie www.bethebeststudent.pl.

2. Każdy indywidualny Uczestnik lub też Zespół (o których mowa w § 3) może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

3. Indywidualny Uczestnik lub też Zespół może przedłożyć wyłącznie pracę konkursową, którą sam zaprojektował i stworzył, a w zakresie w jakim dotyczy ona praw osób trzecich – do których nabył skutecznie te prawa. Praca konkursowa nie może naruszać praw i dóbr osób trzecich. Jeśli praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn.:Dz. U. z 2017r. poz.880, z późn.zm. – dalej zwana jako „ Ustawa”) albo stanowi przedmiot praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (t.jedn. Dz. U. z 2017r., poz.776 z późn.zm.). Indywidualny Uczestnik lub Zespół może przedłożyć wyłącznie utwór, do którego przysługują mu autorskie prawa majątkowe albo odnośnie prawa własności przemysłowej. Nie można przesyłać prac konkursowych stanowiących opracowanie cudzego utworu (w rozumieniu Ustawy), w szczególności tłumaczenie, przeróbkę, adaptację (tj. utworów zależnych). Przedłożenie pracy konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem zgłoszeniowym stanowi potwierdzenie, że posiada on wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do pracy konkursowej.

4. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji pracy konkursowej w przypadku, gdy Uczestnik lub Zespół nie spełnia wymogów określonych w § 3, praca konkursowa lub sposób jej przedłożenia nie odpowiadają postanowieniom § 8-9, a także w przypadku przekroczenia terminów wskazanych w § 5.

5. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszoną pracę konkursową bez podawania przyczyn, w szczególności, jeżeli nie spełnia ona warunków określonych w niniejszym Regulaminie, lub jeżeli taka praca lub zawarte w niej (udostępniane przez nią) treści naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje albo prawa osób trzecich albo godzą w dobre imię Organizatora.

6. W przypadku odrzucenia pracy konkursowej, nie jest ona brana pod uwagę w konkursie i nie podlega ocenie.KRYTERIA I SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH

§ 101. Prace będą oceniane przez Jury, w skład którego wchodzą:

a) Zarząd lub przedstawiciele Zarządu,

b) Przedstawiciele Centrum Personalnego PS-1/2,

c) Przedstawiciele działu Organizatora, który zdefiniował temat konkursowy, w liczbie ustalonej przez Organizatora.

2. Jury będzie oceniać prace konkursowe w każdym z tematów w oparciu o kryteria wskazane wcześniej przez działy fachowe Organizatora i podane na stronie www.bethebeststudent.pl.

3. Jeżeli ujawnią się uzasadnione wątpliwości co do spełniania przez Finalistę warunków określonych w Regulaminie, w szczególności, gdy okaże się że może nie przysługiwać mu całość praw do pracy konkursowej, Organizator może zawiesić wydanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W tym zakresie Finalista ma obowiązek współpracować z Organizatorem. Jeżeli, w wyniku dokonanych wyjaśnień, ustalone zostanie, że Finalista nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, jego praca zostaje zdyskwalifikowana, a Uczestnik taki utraci status Finalisty. W takiej sytuacji Organizator może dokonać wyboru innego Finalisty. Jeżeli po wydaniu nagrody (pieniężnej) okaże się, że Finaliście nie przysługiwała całość praw do nagrodzonej pracy konkursowej lub że praca konkursowa nie spełniała innych wymogów określonych w Regulaminie, Organizator może żądać od takiego Finalisty zwrotu równowartości przyznanej nagrody.NAGRODY

§ 11Nagrodami w konkursie są:

a) dla Zwycięzcy (I miejsca) każdego z tematów konkursowych: nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto oraz płatna praktyka wakacyjna trwająca 8 tygodni w terminie od 06.08.2018r. do 28.09.2018r.

b) dla Finalistów każdego z tematów konkursowych nie będącego Zwycięzcą: za II miejsce nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł brutto, a za III miejsce nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł brutto.

Nagrody przyznawane są każdorazowo na podstawie odrębnej decyzji Organizatora.

§ 121. Wypłata nagród pieniężnych, umniejszonych o 10% zryczałtowany podatek nastąpi w terminie do 30.06.2018r.

2. W przypadku, w którym w charakterze Uczestnika (Zwycięzcy oraz Finalisty) występuje Zespół, o którym mowa w § 3 ust. 1, nagroda pieniężna dzieli się na tyle równych części, ile jest osób tworzących Uczestnika (Zwycięzcę lub Finalistę). W razie konieczności dokonuje się odpowiedniego zaokrąglenia do pełnych złotych w dół.

§ 13Płatna praktyka wakacyjna realizowana będzie w tym samym roku kalendarzowym tj. od 06.08.2018r. do 28.09.2018r. w wymiarze 40 godzin tygodniowo przez 8 tygodni, w ramach umowy o praktykę absolwencką.

§ 14Zwycięzcy oraz Finaliści konkursu zobowiązują się do wsparcia Volkswagen Poznań sp. z o.o. (Organizatora) w akcjach promocyjnych konkursu prowadzonych na terenie uczelni wyższej, której są studentami w kolejnym roku akademickim (tj. 2018/2019, o ile będą wówczas studentami tej uczelni wyższej). Zakres zadań wspierających określi Organizator we współpracy ze Zwycięzcami i Finalistami.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 151. Organizatorzy zwracają uwagę Uczestnikom, na to że:

a) nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa elektronicznej transmisji prac konkursowych przekazywanych w związku z uczestnictwem w konkursie, ani niewystąpienia błędów podczas transmisji. Prace konkursowe mogą zostać przechwycone, uszkodzone, utracone lub zniszczone. Mogą dotrzeć z opóźnieniem lub być niekompletne. Mogą podlegać innym niekorzystnym wpływom lub korzystanie z nich może nie być bezpieczne z innych względów.

b) nie mogą zagwarantować doręczenia i terminowości korespondencji wysyłanej za pomocą poczty tradycyjnej, kurierskiej, elektronicznej, a także poprawnego działania sieci teleinformatycznej, w tym Internetu. Za wszelkie okoliczności wskazane w ust.1 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

2. Organizator obowiązany będzie pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody, od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu konkursu (art.41 ust.1 ustawy o PIT). Pobrany podatek zostanie przekazany na rachunek urzędu skarbowego według miejsca siedziby płatnika.DANE OSOBOWE, WIZERUNEK

§ 161. Dane osobowe każdego Uczestnika w zakresie i w celu podanym w formularzu zgłoszeniowym (tj. imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, wskazanie uczelni wyższej/wydziału oraz kierunku studiów) będą przetwarzane przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Warszawskiej 349, 61-060 Poznań, jako administratora danych osobowych, wyłącznie w celu właściwej organizacji i przebiegu konkursu. Dodatkowe inne dane osobowe mogą być zbierane w późniejszym czasie w celu wydawania, odbioru i rozliczenia nagród dla wyłonionych Zwycięzców oraz Finalistów konkursu.

2. Gromadzenie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże jest ono niezbędne do celów przeprowadzenia konkursu oraz wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

3. Za dobrowolnie wyrażoną zgodą dane uczestników w postaci ich wizerunków mogą być dodatkowo przetwarzane przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Wykorzystanie wizerunków (w tym ich rozpowszechnianie w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006r, nr 90, poz.631 z późn.zm.) odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

4. Organizator ma prawo do upublicznienia wizerunku osób uczestniczących bez zgody tych osób w przypadku, gdy wizerunek danej osoby stanowi szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, ponieważ zgoda taka nie jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art.81 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim.KORZYSTANIE Z PRAC KONKURSOWYCH – PRAWA AUTORSKIE

§ 171. Z chwilą wystąpienia następującej okoliczności: wydania Zwycięzcy i Finaliście nagrody (pieniężnej) oraz złożenia mu przez Organizatora, pisemnego oświadczenia o przyznaniu nagrody, o którym mowa w § 8 ust.4, Organizator nabywa własność egzemplarza nagrodzonej pracy konkursowej oraz – w zakresie, w jakim praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu Ustawy – całość autorskich praw majątkowych do tej pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w tym na polach określonych w art. 50 Ustawy. Jednocześnie autor/autorzy prac konkursowych oświadczają, że:

- samodzielnie wykonali projekt,

- przysługujące im prawa autorskie do prac konkursowych nie są w żaden sposób ograniczone, ani ich prawa nie naruszają osób trzecich,

- nie udzielili żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z pracy konkursowej.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

i) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie pracy konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

(ii) tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu oraz dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w pracy konkursowej;

(iii) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem pracy konkursowej lub jej egzemplarzy;

(iv) wprowadzenie do pamięci komputerów i do sieci teleinformatycznych, w tym sieci Internet;

(v) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, a także

(vi) zmianę formy (postaci) ucieleśnienia utworu (w szczególności na postać będącą wynikiem zrealizowania, wykonania, wdrożenia utworu) i wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie tak zmienionej formy (postaci) utworu.

3. Zgłaszając pracę konkursową do udziału w Konkursie, w zakresie, w jakim praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu Ustawy, każdy Uczestnik:

a) udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej w rozumieniu art. 2 Ustawy, jak również przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich;

b) zezwala na anonimowe rozpowszechnianie pracy konkursowej lub jej części, z zastrzeżeniem, że Organizator, po uzyskaniu zgody może dołączyć do pracy konkursowej lub jej części informację zawierającą imię i nazwisko zgłaszającego ją Uczestnika oraz informację, że brał on udział w Konkursie.

c) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie zmian, przeróbek i innych modyfikacji pracy konkursowej;

d) zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do pracy konkursowej oraz upoważnia do ich wykonywania Organizatora przez cały czas trwania autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej.

4. Niezależnie od postanowień ust. 1-3, Finalista (w tym także Zwycięzca) zobowiązuje się – na żądanie Organizatora – do przeniesienia na Organizatora własności i majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, w szczególności poprzez zawarcie stosownej umowy, która treścią i zakresem odpowiadać będzie postanowieniom ust. 1-3. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której Organizator zażąda poszerzenia zakresu pól eksploatacji określonych w ust. 2.

5. W celu uchylenia wątpliwości potwierdza się, że Organizator nie jest zobowiązany do korzystania z pracy konkursowej, w tym do jego rozpowszechniania. Uczestnik również potwierdza, że Organizator może rozpowszechniać zgłoszoną przez niego pracę konkursową zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie.DECYZJE JURY

§ 181. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podawania przyczyn na każdym jego etapie lub niewyłaniania Zwycięzcy lub Finalistów w ramach danego tematu konkursowego.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz jego wykładni ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

3. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie ani wniosek o ponowne przeanalizowanie sprawy.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wedle swego uznania i w każdym czasie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszanie w taki sam sposób, w jaki ogłoszono Regulamin.

§ 20Regulamin programu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.bethebeststudent.edu.pl.

§ 21Każdy z Uczestników Konkursu poprzez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 22W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o prawie własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

mapa